Min sjukdom :P (Mycoplasma)

2011-01-24, 21:28:53 / Kategori: Är sjuk igen

Lunginflammation orsakad av mycoplasmabakterien

Mycoplasma är en lunginflammation som orsakas av mikroorganismen Mycoplasma pneumoniae. Man får nästan alltid feber och man kan ha en mycoplasmainfektion i kroppen utan att få lunginflammation.

 

Varför får man infektion av Mycoplasma pneumoniae?

Mycoplasmainfektionen är smittsam. Smittan sprids när man kommer i kontakt med luftvägssekret från en person som är infekterad av mycoplasmabakterien. För att bli smittad krävs dock nära kontakt. Därför sprids smittan ofta bland familjemedlemmar, i skolor och på daghem.

Man kan bära smittan utan att vara sjuk. En mycoplasmasjuk person behöver inte isoleras. Epidemier uppstår med tre till fem års mellanrum.

Mycoplasmainfektionen är vanligast i åldrarna 5 till 20 år, men kan drabba människor i alla åldrar. Vanligtvis insjuknar man bara en gång i livet.

Vilka symptom får man?

Det går två till tre veckor från att man smittas, tills symptomen märks. Huvudvärk är mycket vanligt, liksom muskelsmärtor och torr, intensiv hosta som kan pågå i flera veckor.

Vanligtvis får man bara en måttlig temperaturstegring, men hög feber utesluter inte en mycoplasmainfektion. Man hostar oftast inte upp slem, men om man drabbas av en vanlig lunginflammation efteråt, vilket händer i tio procent av fallen, kan man drabbas av andnöd och slemmiga upphostningar.

Vad kan man själv göra?

Har man symptom liknande de som beskrivits ovan ska man mäta temperaturen. Tänk på att vanliga huvudvärkstabletter, till exempel Panodil, kan sänka febern. Har man feber i mer än ett par dagar bör man uppsöka läkare för undersökning.

Vid stora besvär och andningssvårigheter bör man kontakta läkare akut.

Hur ställs diagnosen?

Läkaren lyssnar på patientens lungor med stetoskop. En infektion av mycoplasma som utvecklats till en lunginflammation kan ge upphov till ett annorlunda andningsljud hos den sjuka lungan. Andningen kan dock låta helt normal fast patienten har en lunginflammation.

Under en epidemi ställs diagnosen ofta utifrån symptom och en samlad bedömning av den sjuke.

Läkaren kan också ta blodprover och undersöka om blodet innehåller antikroppar mot mycoplasmabakterien. Resultaten från denna undersökning ses dock först 10 till 14 dagar efter smittotillfället, eftersom det tar tid för kroppen att bilda en mätbar mängd antikroppar mot bakterien. Man kan också ta blodprov för att se så kallade köldagglutiner.

Upphostningar kan undersökas för att spåra rester efter mycoplasma-DNA, men detta är oftast inte nödvändigt.

Röntgenbilder av lungorna stöder diagnosen.

Vilka är framtidsutsikterna?

Om infektionen inte orsakat lunginflammation går den över efter ungefär en vecka. Om man utvecklat lunginflammation tar det ofta flera veckor och ibland längre, innan man blir helt frisk.

Personer som är friska i övrigt får sällan allvarliga komplikationer, men det kan ta lång tid innan man återfår sin normala kondition.

Hur behandlas en infektion av mycoplasmabakterien?

Om infektionen har orsakat lunginflammation behandlas den främst med antibiotika, erythromycin eller tetracyklin, till exempel. Penicillin hjälper inte. Om lunginflammation inte har uppstått behövs det ingen behandling.
KOMMENTARER

» NAMN
» E-POST

» URL

Kommentera inlägget här:

Kom ihåg mig?